Portfolio > Alternate Routes

2008 - 2013

Alternate Routes
acrylic
11" x 14"
2010
Local Routes
acrylic
9" x 12"
2020
The Escape
acrylic
14" x 10"
2008
The Chase
acrylic
14" x 10"
2008
Home and Garden
acrylic
11"x 14"
2009
Formal Garden
acrylic
14"x20"
2009
Courtyard
acrylic
14" x 20"
2009
Water Garden
acrylic
15" x 22"
2011